Eva verdiepende sessie

Eva verdiepende sessie

Eva ondersteunt gemeenten om instrumenten voor werkzoekenden transparant en gestructureerd inzichtelijk te maken. Deze instrumenten kunnen dan bewust op basis van wetenschappelijke inzichten ingezet worden in de dienstverlening aan werkzoekenden.
Met deze pilot sluiten gemeenten aan op fase 1 van het programma Dennis en Eva. Hierin kunnen gemeenten Eva in gebruik nemen en werken we gezamenlijk met gemeenten, VNG, en TNO aan optimalisatie van instrumentengids Eva.

Digitale informatiesessie Eva

Deze verdiepende informatiesessie 'Eva: de verdieping' vindt online plaats. U kunt kiezen uit verschillende data. Het programma ziet er als volgt uit:
09:00 - 09:20 uur: opening, welkom, voorstelronde
09:20 - 09:45 uur: demo presentatie front-end & back-end + ervaringen gemeenten
09.45 - 10.15 uur: pilot implementatie Eva (stappenplan)
10.15 - 10.45 uur: pauze
10:45 - 11:30 uur: vragen en discussie – deelname pilot
11:30 - 11:45 uur: onderzoek TNO & vragen
11:45 - 12:00 uur: werkgroep Eva & afsluiting

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor beleidsadviseurs die betrokken zijn bij de strategie en voor adviseurs die de praktijk goed kennen. Wij adviseren om met minimaal twee personen (beleid en uitvoering) per organisatie aan te sluiten.

Aanmelden

Dezelfde bijeenkomst vindt op verschillende data plaats. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op: vngrealisatie.nl/producten/instrumentengidsen-dennis-en-eva