Digitale meetup Kennisnetwerk Data & Smart Society: ‘Ethiek in de slimme samenleving’

Digitale meetup Kennisnetwerk Data & Smart Society: ‘Ethiek in de slimme samenleving’

Het Kennisnetwerk Data & Smart Society houdt een online meetup over 'Ethiek in de slimme samenleving' op donderdag 27 januari. Want steeds meer overheden hebben aandacht voor de ethische aspecten bij digitale innovaties. Digitalisering raakt immers publieke belangen, bijvoorbeeld waar het gaat om de inzet van technologie in de publieke ruimte of de publieke dienstverlening. In de praktijk valt het echter niet mee om het ethisch gesprek daadwerkelijk te voeren. Nadenken over ethiek roept allerlei vragen op over onafhankelijkheid, accountability en transparantie. Hoe en door wie vindt ethische toetsing plaats? Hoe verhoudt deze toets zich tot bestuurlijke en democratische verantwoordelijkheid? Welke rol hebben inwoners bij ethische toetsing?

Wat gebeurt er in de gemeentelijke praktijk?

We trappen de meetup af met een inleiding over ethiek in het lokaal bestuur. We zoomen in op de relatief nieuwe Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur (CODIO). CODIO biedt een basis van fundamenten, principes en waarden, en hoe deze toegepast kunnen worden in de praktijk.
Er komen twee praktijkvoorbeelden aan bod. Ten eerste de Volksbank, waar ethiek al een aantal jaren is ingebed in de organisatie. De ethische beoordeling van een algoritme is ingericht als nieuw ethisch proces, dat aanhaakt op het ontwikkelproces en op bestaande besluitvorming.
Daarnaast presenteert de gemeente Eindhoven hun recente aanpak: een ethisch stelsel waarin raad, bestuurders en ambtenaren een rol hebben.

Presentaties

  • Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur, Prof. Dr. Albert Meijer, Universiteit Utrecht
  • Ethics Office, de inrichting van tech-ethiek bij de Volksbank – Dr. Joris Krijger, AI & Ethics specialist bij de Volksbank
  • Ethiek en digitalisering gemeente Eindhoven - Dr. Maarten van Veen, Strategisch adviseur innovatie gemeente Eindhoven

Het definitief (aangevuld) programma ontvangt u later.

Week van de Digitale Ethiek

Ethiek verdient een plek in het bestuurlijke gesprek en in het publieke debat. De gemeente Den Haag organiseert 'de week van de digitale ethiek', waar deze meetup onderdeel van uitmaakt.

Kennisnetwerkdata.pleio.nl

Na de meetup vindt u de opname en bijbehorende presentaties terug in het archief op de Pleio-site van het kennisnetwerk Data & Smart Society. U moet zich hiervoor eerst registeren als u nog geen lid bent. U heeft op de Pleio-site ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan collega-gemeenten in de Q&A en vindt u de opnames en presentaties van voorgaande meetups terug. Heeft u een andere vraag of suggestie? Stuur dan een e-mail naar kennisnetwerkdata@vng.nl.