Dennis verdiepende sessie

Dennis verdiepende sessie

In deze verdiepende online sessie over instrumentengids Dennis worden de ervaringen van deelnemende arbeidsmarktregio’s besproken, is er de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te gaan en vragen te stellen, wordt de front-end en back-end van Dennis in een demo getoond en nemen we het stappenplan voor aansluiting tijdens de pilot fase door.

Dennis draagt bij aan inzicht en effectiviteit

De ontwikkeling van Dennis is geïnitieerd met zicht op de nieuwe Wet SUWI per 1 januari 2021. Arbeidsmarktregio’s krijgen daarmee de opdracht om werkgeversinstrumenten en processen transparant te maken en waar mogelijk te harmoniseren. Om arbeidsmarktregio’s hierin te ondersteunen, faciliteert VNG gemeenten met een digitale instrumentengids. Dennis is een website met doorklikmogelijkheden naar de arbeidsmarktregio's. Door middel van filters kunnen professionals in één oogopslag zien welke lokale, regionale en landelijke instrumenten ingezet kunnen worden in de werkgeversdienstverlening. Doordat de instrumenten openbaar zijn, kunnen arbeidsmarktregio's elkaars aanbod inzien en elkaar inspireren. De ambitie is om Dennis op termijn ook beschikbaar te stellen aan werkgevers.

U kunt zich aanmelden op events.vngrealisatie.nl/register?eid=454151