Serviceformules

Demo en Sprint Review

Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de ontwikkeling van de Zaak- Documentservices 2.0. De huidige standaard voor Zaak- en Documentservices, ZDS 1.2, voldoet niet meer aan de behoeften van gemeenten. Daarom is VNG Realisatie nu samen met een aantal gemeenten en VNG Realisatie een traject gestart om de Zaak- Documentservices te vernieuwen en beter aan te laten sluiten bij wensen van de gebruikers en de huidige stand van techniek. Om deze standaard snel te ontwikkelen en af te stemmen met gemeenten en leveranciers wordt de ‘scrum’ methodiek gehanteerd. De standaard zal op basis van user stories afkomstig van gemeenten en leveranciers en met sprints ontwikkeld worden, waarbij de functionele behoeften van gemeenten centraal staan. De ontwikkeling verloopt hierdoor aanzienlijk sneller dan voorheen, net als de afstemming met gemeenten en ICT-leveranciers . Deze werkwijze is daarnaast in lijn met de filosofie achter Common Ground. Dit is de eerste standaard die op deze manier wordt ontwikkeld. Het leren omgaan met deze nieuwe werkwijze is voor de gemeenten en VNG Realisatie dan ook een belangrijke nevendoelstelling.

Transparant en agile ontwikkelen

De leidende principes hierbij zijn maximale transparantie en een agile werkwijze. Door de ontwikkeling te laten plaatsvinden op het platform Github is het proces volledig inzichtelijk en kan iedereen zijn bijdrage leveren. De agile werkwijze wordt bereikt door het hanteren van de scrummethodiek. Deze flexibele, iteratieve werkwijze moet sneller leiden tot direct inzetbare oplossingen. Het proces resulteert in een werkende standaard in combinatie met een referentie-implementatie die de implementeerbaarheid van de standaard aantoont. Standaard en referentie-implementatie bouwen voort op de GEMMA2 Architectuur en onderliggende standaarden als RGBZ 2 en imZTC. In het licht van de nieuwe werkwijze worden ook wijzigingsvoorstellen gedaan op de bestaande architectuur en informatiemodellen.

Demo’s en Sprint reviews 

Inmiddels zijn 7 sprints achter de rug en de API standaard is op de proef gesteld tijdens het API-lab en de gemeente Amsterdam en Haarlem zijn voornemens de API-standaard in gebruik te nemen. We zijn een heel eind op weg maar om een volwaardige standaard op te leveren is er besloten om een tweede tranche met 7 sprints te doen. Hierdoor gaan we de komende periode de complete standaard opleveren. Verwachting/streven is dat we medio 2019 een standaard hebben die door leveranciers kan worden ingebouwd in hun producten. Tijdens de zogenoemde Demo en Sprint Reviews inspecteren gemeenten en ICT-leveranciers de resultaten van de sprints en verzamelen ze feedback. De Demo en Sprint Reviews zijn gepland op:

Sprint 8           donderdag 31 januari 2019
Sprint 9           donderdag 28 februari 2019
Sprint 10         donderdag 28 maart 2019
Sprint 11         donderdag 25 april 2019
Sprint 12         donderdag 23 mei 2019
Sprint 13         donderdag 20 juni 2019
Sprint 14         donderdag 18 juli 2019         

Programma

  • 09:30 – 10:00 Inloop en koffie
  • 10:00 – 12:00 Demo en Sprint Review
  • 12:00 – 13:00 Lunch

De exacte locaties maken wij later bekend. U kunt ook online meekijken en vragen stellen via ons Webinar platform.

Energie

Volgens Theo Peters, unitmanager Architectuur en Standaarden bij VNG Realisatie, biedt de agile werkwijze veel voordelen bij dit soort trajecten: “Op deze manier gaan we uit van de functionele vraag die leeft bij gemeenten, dat geeft energie en betrokkenheid. Deze werkwijze zorgt ook voor een werkende versie van de standaarden zodat ICT-leveranciers snel kunnen testen, inbouwen en nieuwe producten ontwikkelen. Het is niet alleen snel en efficiënt, maar ook samen investeren.