Demo dagen Dataviewer Energietransitie: Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO)

Demo dagen Dataviewer Energietransitie: Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO)

De bijeenkomsten van het Kennisnetwerk Data & Smart Society zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten en andere (semi)overheidsinstellingen.

Online demonstraties van de Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) op donderdag 10 juni en donderdag 9 september.

DEGO is een toegankelijke en gebruiksvriendelijke dataverkenner speciaal ontwikkelt voor gemeenten. DEGO levert relevantie data voor het opstellen van de transitievisie warmte of het wijkuitvoeringsplan aardgasvrije wijken (aanvullend op de Leidraad van het ECW). Denk aan informatie over het bouwjaar, energieverbruik, sociale karakteristieken en meekoppelkansen.

Gerdien van de Vreede en Paul Suijkerbuijk leggen de dataviewer uit en beantwoorden uw vragen.

Praktische informatie

Deelnemen?

Aanmelden via de Pleio-omgeving van het Kennisnetwerk via bovenstaande agenda-items. U ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst een deelnamelink per e-mail. Indien u nog geen lid bent van de Pleio-omgeving, wordt u automatisch gevraagd zich eerst te registreren.

Welkom bij de Pleio-omgeving van het Kennisnetwerk Data & Smart Society

Wilt u van alle mogelijkheden van deze Pleio-omgeving gebruikmaken of deelnemen aan de Demo dagen? Als geregistreerd lid krijgt u toegang tot alle presentaties en opnames van de Meetups.

Zo’n 2500 professionals van het Kennisnetwerk delen kennis en ervaring uit over datagedreven werken via Pleio-omgeving. Daarnaast vindt u een uitgebreide agenda van events van het kennisnetwerk of onze partners.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Geef dit vooraf door via kennisnetwerkdata@vng.nl, dan verzamelen en verwerken wij dit in de demonstratie. Ook horen we graag of u DEGO al gebruikt en wat uw ervaringen zijn. Alvast bedankt!