API

Consultatiebijeenkomst Nederlandse API-strategie en uitreiking gouden API

Op 13 februari 2019 presenteert het Kennisplatform API de conceptversie van een API-strategie voor Nederland. Wij nodigen je van harte uit om aan te schuiven bij de bijeenkomst waarmee we de consultatie van de API-strategie aftrappen èn waarop we bekend maken wie er naar huis gaat met de prijs voor de ‘beste API van de overheid’. We kijken uit naar je komst!

Consultatie API-strategie

Bij het implementeren van een API kan je veel keuzes maken. Wat is dan wijsheid? En hoe kunnen we komen tot uniforme API-oplossingen voor overheidsdata? Met deze vragen in gedachte, is begin 2018 het Kennisplatform API’s gestart. In dit platform delen verschillende organisaties hun kennis over het toepassen van API’s en verkennen zij nut en noodzaak om de aanpak van API’s onderling af te stemmen en waar nodig te standaardiseren. Op 13 februari presenteert het Kennisplatform de conceptversie van een Nederlandse API strategie die vanaf die dag in consultatie gaat.

Beste API van de overheid

Ook maakt het Kennisplatform API deze dag bekend wie van de tien genomineerden naar huis gaat met het gouden API voor de 'beste API van de overheid'. Een vakjury buigt zich momenteel over de vraag welke genomineerde API zich het meeste onderscheidt op de aspecten toegankelijkheid, implementeerbaarheid en waarde voor de eindgebruiker. Het wordt spannend!

Naast de consultatie en prijsuitreiking, verzorgt Theo Peters van de VNG een werksessie over het developers portal en Marcel Reuvers van Kadaster een API-feedback sessie. Ook zijn er verschillende picknicksessies waarbij je kunt aanschuiven om bijgepraat te raken op bijvoorbeeld de GDI en APIs, OASv3 en het profiel openid connect. En natuurlijk is er alle ruimte om bij te praten.