Digitale overheid

Consultatiebijeenkomst Gegevenslandschap Gemeenten

VNG Realisatie organiseert op 20 en 27 juni specifiek voor gemeenten twee consultatiebijeenkomsten over de uitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap. De bijeenkomsten vinden plaats in omgeving Amersfoort (20 juni) en s' Hertogenbosch (27 juni). De uitkomsten van deze middagen gebruiken wij om de instrumenten verder te verfijnen en uit te breiden. Uw inbreng wordt hierin bijzonder gewaardeerd. 

Common Ground biedt met een gelaagd architectuurmodel praktische handvatten om aan deze vernieuwing invulling te geven. Door VNG Realisatie is de Common Ground lagenarchitectuur nu reeds uitgewerkt naar het gemeentelijke gegevenslandschap. Per laag van dit gegevenslandschap is een detailuitwerking gemaakt van de functies waaraan door een gemeenten, of gemeentelijke samenwerking invulling gegeven moet worden.

Aanmelden

Wij nodigen u van harte uit bij een van de consultatiebijeenkomsten. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Wij vragen u voorafgaand aan de bijeenkomst kennis te nemen van het Gemeentelijk Gegevenslandschap en uw inhoudelijke vragen en opmerkingen per e-mail met ons te delen