Congres VNG Realisatie: ‘Back to the future’

Congres VNG Realisatie: ‘Back to the future’

Samen organiseren, Samen realiseren

Back to the future

2018! Het jaar van Common Ground, Samen organiseren, Digitale Identiteit en internet of things. Het jaar waarin gemeenten zich voorbereiden op de toekomst. 

De inschrijving voor het congres is op 27 maart gesloten.