Congres ICT en Overheid 2021

Congres ICT en Overheid 2021

Samen werken aan betrouwbare gegevensuitwisseling, 25, 26 en 27 mei 2021.

Waar staat de overheid voor? Om maatschappelijke opgaven te realiseren, van ‘klein’ (schuldenproblematiek) tot groot (energietransitie). Om dat goed te kunnen doen, moet de overheid opgavegericht kunnen werken met betrouwbare informatie. Overal moet die informatie kloppen: binnen de eigen organisatie, in de keten, in de markt, bij publieke organisaties en bij burgers. Én er moet transparantie zijn.

De overheid beschikt over enorm veel informatie van burgers. Maar betrouwbaar, transparant, foutloos en uitwisselbaar… daar valt nog wel wat op af te dingen. Fouten in registraties worden bijvoorbeeld doorgekopieerd in plaats van bij de bron gecorrigeerd, gegevens zijn niet uitwisselbaar (denk jeugdzorg). Om nog maar te zwijgen van horrorscenario’s zoals de toeslagenaffaire.

Daar moeten en worden grote stappen in gezet - het is niet alleen een negatief verhaal! Met Common Ground is er een visie - kan die gelden als blauwdruk voor de hele overheid? Hoe kunnen bestuurders de techniek koppelen aan de doelen van de organisatie? En zijn de ambities te vertalen in de uitvoering? Daarover gaan deze drie dagen.

Meer informatie kunt u vinden op de website ictenoverheid.nl