Informatieveiligheid

CISO Workshop: adviseren van bestuur en management

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) organiseert in samenwerking met de VNG Academie vier workshops voor CISO’s en het hoger management om de adviesrol te verkennen en verder te professionaliseren. Ook voor FG’s zijn deze workshops interessant. De workshops bestaan uit twee delen:

Deel 1: Dialoogsessie “Spreekt u dezelfde taal?”

Tijdens deze workshop gaan de deelnemers aan de slag om antwoord te vinden op vragen als: Verstaat u de taal van uw bestuurder? Kent uw bestuurder uw positie en belangen op het gebied van advisering over risicomeldingen?Deelnemers leren tijdens de dialoogsessie elkaar beter begrijpen en meer dezelfde taal spreken. Zodat zij informatieveiligheid samen goed kunnen vormgeven.

Deel 2: Confrontatieworkshop  “Adviseren van bestuur en management – verken uw rol”.

Tijdens deze workshop ontdekken de deelnemers via confrontatie met eigen ingebrachte knelpunten uit de praktijk het belang van een actieve rol van het management en bestuur bij het thema én het belang van het stellen van de juiste stuurvragen. Deelnemers leren welke stuurvragen zij kunnen stellen voor een goede informatiepositie en de deelnemers hebben verkend welke bestuurlijke besluiten en opdrachten nodig zijn bij beleidsvorming.

Resultaat

Deelnemers krijgen inzicht in bestuurlijke risico’s en versterken hun eigen adviesrol.

Op de site van de IBD vindt u meer informatie.