Digitale toegankelijkheid

Bijeenkomst “Verbeter uw webformulieren met behulp van de succesratio”

Op donderdagmiddag 26 september organiseert VNG Realisatie de bijeenkomst “Verbeter uw webformulieren met behulp van de succesratio”.

Steeds meer gemeenten meten de succesratio van hun webformulieren en verbeteren daarmee de gebruiksvriendelijkheid van de webformulieren. Tijdens deze bijeenkomst delen o.a. de gemeenten met de hoogste succesratioscores hun succesfactoren voor een succesvol webformulier.

Webformulieren vormen voor inwoners en ondernemers de toegangspoort tot de digitale dienstverlening van uw gemeente. Onderzoek wees uit dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin gemeentelijke webformulieren effectief zijn. Dat maakt de vraag interessant hoe goed uw eigen webformulieren presteren. Met goed presterende webformulieren maakt u als gemeente de drempel voor digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers zo laag mogelijk.