Open Raadsinformatie

Bijeenkomst doorontwikkeling informatiesystemen voor raadsleden

Deze bijeenkomst is een vervolg op de Meetup Informatiepositie Raadsleden van 13 april. Aan het eind van deze dag leveren we een advies op dat direct bruikbaar is voor de doorontwikkeling van raadsinformatiesystemen.

Programma

  • 12.00 - 13.00: Inloop lunch
  • 13.00 - 13.30: Korte terugblik onderzoek informatiepositie raadsleden
  • 13.30 - 17.00: Deel 1 Design sessie informatiepositie & -systemen voor raadsleden
  • 17.30 - 19.00: Deel 2 Walking dinner rond advies en resultaat van Deel 1