Bijeenkomst: Diversiteit door migratie

Bijeenkomst: Diversiteit door migratie

De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst in Nederland sterk toegenomen. De samenstelling van gemeenten verandert en stelt inwoners én gemeenten voor nieuwe opgaven. Hoe geven we met elkaar samenleven vorm, op straat, vanuit huisvesting, in onderwijs, op het werk?

Welk gemeentelijk beleid vraagt dit? We gaan hierover met elkaar in gesprek, mede naar aanleiding van de verkenning van de VNG en van de WRR. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe divers is uw gemeente? Heeft u voldoende zicht op de nieuwe diversiteit? Hoe anticipeert uw gemeente op de nieuwe verscheidenheid? Hoe kan de VNG en het ministerie van SZW u daarin helpen?

Inloop vanaf 12.00 uur, start om 12.30 uur tot 16.00 uur (afsluiting met borrel). Op de website van VNG Congressen vindt u meer informatie.