Dialoogdiners circulaire economie

Bijeenkomst dialoogdiners circulaire economie Oss

Lokale overheden werken op verschillende manieren aan de klimaatopgaven. Bestuurders, wetenschappers en opinieleiders zoeken naar antwoorden op de vraag hoe een duurzame en leefbare samenleving op basis van de aanwending van hernieuwbare bronnen het best vorm kan krijgen. Als bijdrage aan de discussie over de regionale invulling hiervan, organiseert de VNG dit najaar drie dialoog diners voor bestuurders.

Programma Oss

 • 16.00 uur – 16.25 Ontvangst 
 • 16.25 uur – 16.35 Welkomstwoord door Wobine Buijs, burgemeester van Oss
 • 16.35 uur – 16.50 Inleiding door Peter van der Geer, Debat.nl
 • 16.50 uur – 17.45 Lezing over de regio door een historisch geograaf
 • 17.45 uur – 19.45 Dialoogdiner met key-notes aan de tafels 
  • Deel 1 Identiteit & de canon van de circulaire economie
  • Deel 2 Leiderschap & Bestuurlijke vernieuwing, dilemma’s, burgemeester Wobine Buijs en prof. dr. Martijn van der Steen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
  • Deel 3 Maatschappelijke inbedding van innovaties, door een onderzoeker van het Rathenau Instituut
 • 19.45 uur – 20.00 Reflectie en afsluiting, Peter van der Geer

Inschrijven

Het aantal plekken is beperkt tot 30 deelnemers, dus wij adviseren u om snel te reageren. U kunt zich via het formulier aanmelden.