Dialoogdiners circulaire economie Oosterwolde

Bijeenkomst dialoogdiners circulaire economie Oosterwolde

Lokale overheden werken op verschillende manieren aan de klimaatopgaven. Bestuurders, wetenschappers en opinieleiders zoeken naar antwoorden op de vraag hoe een duurzame en leefbare samenleving op basis van de aanwending van hernieuwbare bronnen het best vorm kan krijgen. Als bijdrage aan de discussie over de regionale invulling hiervan, organiseert de VNG dit najaar drie dialoog diners voor bestuurders. 

Programma Oosterwolde

 • 16.00 uur – 16.25 Ontvangst 
 • 16.25 uur – 16.35 Welkomstwoord door burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf
 • 16.35 uur – 16.50 Inleiding door Peter van der Geer, Debat.nl
 • 16.50 uur – 17.45 Lezing door prof. dr. ir. Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen
 • 17.45 uur – 19.45 Dialoogdiner met key-notes aan de tafels 
  • Deel 1 Identiteit & de canon van de circulaire economie, prof. dr. ir. Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen
  • Deel 2 Leiderschap & Bestuurlijke vernieuwing, dilemma’s, burgemeester Harry Oosterman en prof. dr. Martijn van der Steen/NSOB 
  • Deel 3 Maatschappelijke inbedding van innovaties, Bart Sieben, Projectleider BioSintrum en Jos van den Broek, senior onderzoeker Rathenau Instituut
 • 19.45 uur – 20.00 Reflectie en afsluiting, Peter van der Geer

Inschrijven

Het aantal plekken is beperkt tot 30 deelnemers. U kunt zich hier aanmelden.