Basisproces Terug en Invordering: de verfijning van de Service Blueprint

Basisproces Terug en Invordering: de verfijning van de Service Blueprint

Het proces Terug- en Invordering is arbeidsintensief en vraagt om maatwerk om de inwoner zo goed mogelijk te helpen. De inwoner heeft vaak onvoldoende zicht op het eigen dossier. Kunt u zich inleven in de situatie van deze inwoner? Weet u wat de inwoner nodig heeft in deze situatie? Met andere woorden weet u waarmee de dienstverlening binnen het inkomensdomein kan worden verbeterd? Wilt u dit proces samen met collega's van andere gemeenten uitwerken en van elkaar leren? Dan zijn wij opzoek naar u! Meld u snel aan.

Service Blueprint bekijken door de ogen van persona's

Een eerste versie van de Service Blueprint is door een groep (GBI-)gemeenten al gemaakt. Nu is het belangrijk deze Service Blueprint door andere (GBI-)gemeenten te laten bekijken door de ogen van drie persona's. Door te kijken vanuit deze persona's wordt de Service Blueprint verder verbeterd en sluiten de processen nog beter aan op de wensen van de inwoner. Door dit met zoveel mogelijk gemeenten te doen, wordt de reikwijdte van de Service Blueprint groter en voor alle gemeenten toepasbaar.

De Service Blueprints worden bekeken vanuit de volgende persona's:

  • Iemand met een taalachterstand
  • Iemand die schulden heeft
  • Iemand die weigert, omdat hij de vordering onterecht vindt

De methode van Service Blueprints [link] helpt om de dienstverlening in het inkomensdomein te verbeteren. De uitkomst Service Bleuprints is input om een standaard te ontwikkelen, zodat gemeenten niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden voor het proces rondom Individuele Inkomenstoeslag. Bij het ontwikkelen van een standaard hoort ook een programma van eisen voor leveranciers. Leveranciers krijgen dan een eenduidige beschrijving en kunnen dit vinden op Gemma online.

Voor wie is dit interessant?

Deze bijeenkomst is interessant voor mensen die werken in de uitvoering van het inkomensdomein. En weten waar ze het over hebben. U kent de valkuilen en de wensen die de inwoner heeft in dit proces. Het is belangrijk om tijdens de sessies ervaring uit de eigen praktijk in te brengen.

Praktische informatie

Datum: 14 februari 2022
Tijd: 13.00 -16.00 uur
Vorm: via Teams, link ontvangt u na inschrijving
Aanmelden: via aanmeldformulier

Deze uitnodiging is voor het verfijnen van de Service Blueprint basisproces Terug en Invordering. VNG en gemeenten maken ook voor de volgende processen Service Blueprints:

  • Bijstand voor zelfstandigen
  • Aanvraag Levensonderhoud
  • Bijzondere bijstand

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk ook een op de webpagina of stuur een mail naar gbi@vng.nl.