Informatievoorziening en -veiligheid

Informatievoorziening en -veiligheid

Een betrouwbare en veilige informatievoorziening is essentieel voor gemeenten. Door de toenemende digitalisering wordt zorgvuldig omgaan met de gegevens van burgers en organisaties steeds belangrijker. De informatiebeveiligingsdienst (IBD), onderdeel van VNG Realisatie, ondersteunt als gezamenlijke voorziening alle gemeenten bij hun informatievoorziening en -beveiliging. De IBD werkt aan het voorkomen van incidenten, het waarschuwen bij dreigingen en kwetsbaarheden, het beperken van schade en het ontwikkelen van beleid.

Gemeenten hebben vanzelfsprekend extra aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van inwoners. VNG Realisatie biedt daarom een integraal ondersteuningsaanbod op het thema privacy. In nauwe afstemming met gemeenten, de Informatiebeveiligingsdienst en privacy-experts biedt VNG Realisatie een privacy helpdesk en een uitgebreid aanbod van praktische ondersteuningsmiddelen, zoals factsheets en voorbeelden. 

Onderwerpen en ontwikkelingen bij Informatievoorziening en -veiligheid