Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

02/06/2020

Informatiepositie raadsleden centraal in de publicatie ‘Tussen Thorbecke en filterbubbel’

Raadsleden kunnen pas goede besluiten nemen als zij beschikken over alle relevante informatie. En juist die informatiepositie van raadsleden verandert ingrijpend in onze digitaliserende samenleving. Welke rol spelen formele en informele kanalen en systemen en hoe kunnen raadsleden hun informatiepositie verbeteren?VNG Realisatie deed hier met ondersteuning van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderzoek naar. De weerslag van dit onderzoek vindt u in Tussen Thorbecke en filterbubbel; raadsleden in de informatiesamenleving.
Lees verder

27/05/2020

Nu actuele lokale data over impact coronacrisis op Waarstaatjegemeente

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is uitgebreid met een speciaal dashboard over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse gemeenten. Naast informatie over de verspreiding van het virus wil Waarstaatjegemeente zicht bieden op de gevolgen van de crisis in brede zin: economie, financiën, onderwijs, sociaal domein en openbare orde en veiligheid.
Lees verder

25/05/2020

Klantreis aanvragen bijzondere bijstand gemeente Enschede 

Debby Kotte, adviseur bedrijfsvoering bij de afdeling Werk en Inkomen, vertelt over de manier waarop zij en haar collega’s binnen de gemeente Enschede werken aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening met behulp van de klantreis-methodiek.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie