Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

04/06/2020

Nathan Ducastel nieuwe directeur VNG Realisatie

Nathan Ducastel neemt vanaf 19 juni de functie van directeur-bestuurder van VNG Realisatie voor zijn rekening. Hij volgt Hugo Aalders op, die per 1 juli is benoemd tot directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de Sociale Verzekeringsbank.
Lees verder

04/06/2020

Blog Hugo Aalders: Het nieuwe overheidshandelen

We hebben de afgelopen tijd een overheid gezien die op een andere manier lijkt te handelen dan we gewend zijn. Ik ben daar zeer van gecharmeerd, van mij mag dat het nieuwe normaal worden. Dat schrijft Hugo Aalders in zijn nieuwe blog op iBestuur.
Lees verder

03/06/2020

Terugkijken: week van Grip op Informatie

Van 11 tot en met 15 mei 2020 vond de eerste week van Grip op Informatie plaats. In één week waren er vijftien webinars rond de onderwerpen informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie