Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

21/01/2021

Fieldlab DOiT 2021 digitale overheid in transitie

Innoveren over grenzen heen; daarmee brengen de we digitale overheid een flinke stap verder. Dat kan alleen met de kennis en kunde van de mensen die ervaring hebben met ontwikkelen en technologie. Samen zetten we die volgende stap tijdens de februari-editie van het Fieldlab DOiT 2021.
Lees verder

14/01/2021

Nieuwe cijfers stapeling en participatiewet GMSD

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen.
Lees verder

08/01/2021

Goede samenwerking sleutel bij uitvoering project Beter Kenbaar

Marco Scheffers begeleidt vanuit de VNG sinds 2,5 jaar gemeenten bij de wetswijziging van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb). Hij kijkt in het VNG Realisatie e-magazine terug op het project.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie