Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

26/11/2020

Aantal Wmo-cliënten in het eerste halfjaar van 2020 met 5 procent gestegen

Vandaag verschijnen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo.
Lees verder

26/11/2020

Doorontwikkeling innovatieve concepten inclusieve dienstverlening

Studenten industrieel ontwerp van de TU Delft ontwikkelden in 2019 in opdracht van VNG Realisatie samen met gemeenten en gebruikersorganisaties, 13 innovatieve concepten voor minder digitaalvaardigen.
Lees verder

26/11/2020

Terugkijken webinar ‘Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo’

Woensdag 18 november vond het webinar over de Aanpak Verantwoording 2020 plaats. U kunt dit webinar inmiddels online terugkijken.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie