Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

25/02/2021

GGI-Veilig: veiliger zonder aanbesteden

Zonder aanbesteden producten en diensten afnemen die uw ICT-omgeving veiliger maakt? GGI Veilig heeft dit mogelijk gemaakt door in 2019 een gezamenlijke aanbesteding in de markt te zetten. Veel deelnemers plukken er nu al de vruchten van. Het mooie is dat alle gemeenten in Nederland mee doen aan GGI Veilig.
Lees verder

23/02/2021

Terugkijken webinar Woonplaatsbeginsel en nieuw webinar op 24 maart

Dinsdag 9 februari vond het webinar ‘Aan de slag met de implementatie van het woonplaatsbeginsel’ plaats. De opname van dit webinar is terug te kijken via YouTube. Op 24 maart wordt een tweede webinar georganiseerd.
Lees verder

17/02/2021

Gouden API-award voor Haal Centraal BRP API

Op 17 februari 2021 ontving de RvIG in aanwezigheid van samenwerkingspartners Gemeente Den Haag en VNG, de Gouden API-award voor de Haal Centraal BRP API. De technische ontwikkeling die zich richt op een rechtstreekse bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) wordt hiermee erkend als hét innovatieve idee van het afgelopen jaar.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie
 • 03 Mar

  Bijpraatsessie nieuwe Wet Inburgering

  In de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten een regierol. Deze regierol houdt in dat gemeenten inburgeraars begeleiden en de voortgang in het traject monitoren. Hiervoor is het belangrijk dat de werkprocessen van gemeenten goed zijn ingericht en dat medewerkers toegang krijgen tot de voor hen relevante informatie over de inburgeraar.

  Lees meer
 • 09 Mar

  Bijpraatsessie nieuwe Wet Inburgering

  In de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten een regierol. Deze regierol houdt in dat gemeenten inburgeraars begeleiden en de voortgang in het traject monitoren. Hiervoor is het belangrijk dat de werkprocessen van gemeenten goed zijn ingericht en dat medewerkers toegang krijgen tot de voor hen relevante informatie over de inburgeraar.

  Lees meer