Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Common Ground
Landelijk dashboard sociale impact corona

Landelijk dashboard sociale impact corona

Dit dashboard geeft inzicht in de mogelijke sociaal-maatschappelijke impact van corona. Het dashboard is ontwikkeld in samenwerking met onder meer de ministeries van SZW, VWS, OCW, BZK, JenV en het Verwey-Jonker instituut. 

Bekijk het dashboard op Waarstaatjegemeente.nl.

Het laatste nieuws

18/10/2021

Voortgangsrapportage GGU eerste halfjaar 2021 staat online!

De Voortgangsrapportage GGU juni 2021 is gepubliceerd. Dit is een overzicht van alle activiteiten die onder de vlag van Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering zijn opgepakt. Het doel van de GGU is om de uitvoering in alle gemeenten te versterken. Alle activiteiten in de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering zijn daarop gericht. Met deze rapportage geven we inzicht in de behaalde resultaten in de GGU in de eerste helft van 2021.
Lees verder

13/10/2021

Heerlen beloont burgers met digitale munt voor participatie

Op welke manier betrek je burgers meer bij de stad? En hoe bevorder je de sociale cohesie in die stad? In antwoord op deze vragen start de gemeente Heerlen – met diverse externe partijen – een Europees project binnen het Urban Innovative Actions programma. Bewoners verrichten nuttige klussen in hun buurt waarmee zij digitale munten verdienen. Die munten kunnen ze besteden bij lokale ondernemers via een daarvoor speciaal ontwikkelde app.
Lees verder

13/10/2021

Terugblik iBestuur congres 2021

Het iBestuur Congres 2021 was een hybride congres met volop mogelijkheden tot interactie en online ontmoeting. Om kennis op te doen: wat doet er toe, wat speelt er, hoe moet ik daar mee aan de slag in mijn organisatie. Centraal stond de digitale transformatie en de relatie tussen overheid en samenleving, en de rol van digitalisering hierin. Als één van de partners organiseerde VNG zelf drie sessies die hieronder toegelicht worden. Daarnaast hebben wij aan diverse partnersessies deelgenomen om in gesprek te gaan met zowel medeoverheden als marktpartijen. Een schat aan waardevolle, leerzame bijdragen, die nu voor iedereen online terug te kijken zijn.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie
 • 19 Oct

  Klantreis werkdomein

  We nodigen u uit voor de sessies in het kader van het service blueprint-traject in het werkdomein. De service blueprint-methodiek is een gestructureerde manier om de klantreis vanuit de statushouder in kaart te brengen. Het doel is om inzichtelijk te maken wat voor de statushouder de ideale reis is in de dienstverlening zodat hij of zij zo goed mogelijk geholpen kan worden. Samen met gemeenten en ketenpartners gaan we graag met u hierover in gesprek!

  Lees meer
 • 19 Oct

  Klantreis inburgering

  We nodigen u uit voor de sessies in het kader van het service blueprint-traject in het inburgeringsdomein. De service blueprint-methodiek is een gestructureerde manier om de klantreis vanuit de statushouder in kaart te brengen. Het doel is om inzichtelijk te maken wat voor de statushouder de ideale reis is in de dienstverlening zodat hij of zij zo goed mogelijk geholpen kan worden. Samen met gemeenten en ketenpartners gaan we graag met u hierover in gesprek!

  Lees meer