Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

06/07/2020

Geld voor gemeentelijke innovatie

De openbare ruimte teruggeven aan inwoners, de sociale cohesie èn de lokale economie versterken. En dat allemaal in één project, met financiering van de Europese Commissie. De gemeente Heerlen doet het, met ondersteuning van de VNG.
Lees verder

03/07/2020

Datavoorziening voor opstellen Transitievisie Warmte

Gemeenten moeten een Transitievisie Warmte opstellen, dat is één van de uitwerkingen van het Klimaatakkoord. De data die ze hiervoor nodig hebben, vinden ze in de nieuwe ‘Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving’. Mark van ’t Hof, projectmanager Energietransitie gemeente Oss, vertelt in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie dat deze datavoorziening vooral waardevol is omdat de data betrouwbaar en transparant zijn.
Lees verder

02/07/2020

VNG Realisatie publiceert voortgangsrapportage GGU

Een dashboard met 32 indicatoren die gemeenten inzicht geeft in de impact van de coronacrisis. De datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving die gemeenten alle gegevens biedt die nodig zijn voor de Transitievisie Warmte. Een snelle totstandkoming van een uitvoerbare Tozo-regeling. Het zijn een paar voorbeelden van mooie resultaten die het afgelopen half jaar zijn behaald in de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Alle resultaten staan in de nieuwe Voortgangsrapportage GGU.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie